Ochrona fizyczna

Zawsze obecni w chronionych obiektach.

Ochrona fizyczna polega na stałej lub doraźnej obecności naszych pracowników na terenie strzeżonego obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się na chronionym obiekcie.

Pracownicy ochrony to ludzie młodzi i sprawni fizycznie, posiadający kwalifikacje jak również predyspozycje do efektywnego działania. Zapewniają oni wysoką skuteczność ochrony powierzonego mienia przed działaniami przestępczymi, a w szczególności włamaniem i kradzieżą. Pracownicy ochrony posiadają umundurowanie służbowe dostosowane do specyfiki chronionego obiektu. Wszyscy mają radiotelefony umożliwiające nasłuch i komunikowanie się z Centrum Dowodzenia „MEDUZA”, które koordynuje służbę ochrony. Nasza łączność pracuje na czterech zakresach pasm przyznanych przez Zarząd Usług Regulacji Telekomunikacji. Ponadto posiadamy specjalną umowę z Operatorami telekomunikacyjnymi na łączność stacjonarną i umowę firmową z PLUS GSM w zakresie łączności radiowej. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne informowanie i komunikowanie się w momencie zaistnienia zdarzeń lub zagrożeń, bez względu na warunki zewnętrzne.

Nad jakością i prawidłowym przebiegiem realizacji usług czuwa profesjonalny zespół inspektorów, który sprawuje nadzór nad pracownikami ochrony w chronionych obiektach. Wypracowany i na bieżąco doskonalony system nadzoru pozwala skutecznie zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom.

Pracownicy ochrony posiadają stałe wsparcie ze strony Grup Interwencyjnych Szybkiego Reagowania, za co nie pobieramy opłat.