Monitoring wizyjny

Monitoring jest najbardziej rozpowszechnianą formą ochrony na świecie, a jednocześnie zaliczany do najskuteczniejszych i najtańszych metod ochrony.

Proponowany przez nas Elektroniczny System Ochrony Mienia w ocenie rzeczoznawców i konsultantów w dziedzinie elektroniki został uznany jako najlepszy. Dyspozytorskie Centrum Monitoringu zapewnia 24-godzinny nasłuch informacji napływających z chronionych obiektów i indywidualnych systemów alarmowych. Dyspozytor Centrali reaguje natychmiast na naruszenie strefy chronionej i uruchamia właściwą procedurę, której celem jest niezwłoczne wysłanie Grupy Interwencyjnej Szybkiego Reagowania na miejsce zdarzenia. Dyspozytor Centrali otrzymuje pełne informacje o stanie systemu alarmowego tj. włączanie lub wyłączanie centrali alarmowej, alarmu agresji, alarmu sabotażu, braku zasilania, alarmu p.poż i informacjach serwisowych. Przekazywane dane są rejestrowane i przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jako jedna z nielicznych firm w Wielkopolsce posiadamy system alarmowy sygnalizacji ppoż. bezpośrednio połączony z Państwową Strażą Pożarną.