Monitoring


MONITORING jest najskuteczniejszą i najtańszą formą zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą, włamaniem itp. Nasz system monitorowania obiektów w ocenie rzeczoznawców konsultantów w dziedzinie elektroniki jest jednym z najnowocześniejszych. Usługa polega na stałym ciągłym 24-godzinnym odbiorze sygnałów alarmowych z chronionych obiektów od klienta. Dyżurni Centrum Monitoringu przez całą dobę odbierają informacje o stanie systemów alarmowych, zainstalowanych u klienta. W przypadku naruszenia strefy chronionej dyżurni uruchamiają procedurę, której celem jest niezwłoczne wy-słanie Grupy Interwencyjnej na miejsce zdarzenia. Nasze Grupy Interwencyjne są strategicznie rozmieszczone w poszczególnych rejonach, gwarantując dojazd w 10 minut.