Ochrona imprez masowych


Realizujemy profesjonalną usługę ochrony imprez masowych, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju. Nasi pracownicy są wyszkoleni w realizacji działań zabezpieczających przebieg imprez masowych. W razie potrzeby ich reakcja na zagrożenia jest zdecydowana i natychmiastowa. Nasze wieloletnie doświadczenia pomagają nam w skutecznej realizacji zadań postawionych przez organizatorów. Ludzie uczestniczący w imprezach nie czują naszej obecności, bawią się wspaniale i są bezpieczni, co jest rzeczą dla nas priorytetową.

Proponowane przez Agencję „MEDUZA” usługi posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej.